Excel videregående til mac

Kurset i Excel Videregående til Mac giver dig mange muligheder i dit arbejde med Excel. Vi starter med et ‘brush-up’ på de vigtigste Excel færdigheder, og lærer dig derefter at bruge indbyggede funktioner, betinget formatering samt hvordan du håndterer større datamængder
i Excel på en let måde. 

Firma kursus

15.950 kr. ex. moms
 • Op til 10 deltagere

Solo/duo kursus

5.950 kr. ex. moms
 • For 1 eller 2 deltagere

Åbne kurser

4.950 kr. ex. moms
 • Deltag på et kursus

Excel videregående til Mac

På kurset lærer du at anvende de vigtigste og mest anvendte Excel funktioner til brug for mange forskellige opgaver i Excel. Vi ser på matematiske, statistiske og logiske opslagsfunktioner mfl. Arbejdet med store datamængder vil også være en central del af kurset. Herudover vil du løbende se små tips og tricks, der vil lette dit arbejde i dette fantastiske program.

Kurset er baseret på aktiv læring, det betyder at du under gennemgangen vil have hænderne på tastaturet, og af den vej lærer om mulighederne til Excel på din Mac. 

Varighed

2 dage fra kl 09:00-16:00

Forudsætninger

Kurset er for dig, der bruger Excel 2019, 2016 eller Excel 365.

Kurset henvender sig til personer, der har et kendskab, der modsvarer vores Grundlæggende niveau, og det kræves at du har brugt programmet i et godt stykke tid.

KURSETS INDHOLD

Tips og tricks til det hurtige arbejde

 • Tips til god opsætning af indstillinger mm. i Excel 2011
 • Tips og tricks til
 • Indtastning, navigation og markering
 • Arbejde i ark1 og ark2 i samme skærm

Arbejdet med flere ark og Projektmapper

 • Absolutte referencer i formler
 • Formler mellem
 • Projektmapper
 • Navngivning af celler – anvendelse af navne i formler
 • Dynamiske navne der udvider sig ved datatilgang
 • 3D formler
 • Samling af data fra forskellige ark/Projektmapper med
 • Konsolidering
 • Beskyt ark/Projektmapper – Del projektmappen

Funktioner

 • Matematiske funktioner: Sum, Sum.Hviser, Afrund
 • Statistiske funktioner: Min, Maks, Tæl.Hviser tæl, TælV, Gennemsnit
 • Logiske funktioner: Hvis, Og, Eller
 • Opslags funktioner: Lopslag, Vopslag
 • Dato funktioner: I dag, Ugedag, antal.arbejdsdage
 • Tekst funktioner: Sammenkæd, Venstre, Højre, Midt, udskift

Formatering og datakontrol

 • Brugerdefinerede formateringer
 • Betinget formatering – dynamiske farvelægninger
 • Datavalidering
  Formel revision

Arbejdet med store datamængder

 • Avanceret Sortering
 • Auto filter og avanceret filter
 • Import af data
 • Tabelformatering
 • Fjern dubletter i lister

Data analyse

 • Oprettelse og anvendelse af Pivottabeller
 • Opret flere pivottabeller på samme data kilde
 • Gruppering af data
 • Ændring af data til at udvise de Procentvise fordelinger mm.
 • Filtrering af data Pivottabellen
 • Oprettelse af Pivotdiagrammer

Introduktion til makroer

 • Oprettelse af makroer med makro optageren
 • Muligheder og begrænsninger i optagelsen
 • Placering af makroer
 • Redigering af makroer
 • Slette gemte makroer

Retur til Excel kursus oversigten.

No event found!
Hent flere

Det får du på kurset