Excel ark: Tilpasning af kolonner og rækker

Et Excel-ark består, helt basalt, af rækker og kolonner. Det kan være nyttigt at vide, hvordan du tilpasser bredde og højde på Excel-kolonner og -rækker.

Når du har oprettet dit Excel-ark og skal indsætte din data, kan du tilpasse kolonner og rækker på følgende måde:

– Tilpasning af kolonner
– Tilpasning af rækker

Tilpasning af kolonner

Dit Excel-ark vil ikke selv justere kolonnens bredde, selvom du indtaster en lang sætning. Det skal du selv gøre.

excelark

I eksemplet ovenfor er det tydeligt, at teksten i kolonne A fylder en del mere end kolonnens bredde.

For at justere størrelsen på kolonne A føres markøren op på den streg der adskiller kolonne A fra B. Når pile-markøren er vist, klikkes der på stregen og klikket holdes nede, herefter kan du henholdsvis forøge bredden (træk mod højre) eller formindske bredden (ved at trække til venstre).

Resultatet i dit Excel-ark ser derefter således ud:

excelark1

Tilpasning af rækker

I modsætning til kolonner ændres rækkens højde automatisk, hvis skriftstørrelsen øges. Det kan dog i visse situationer være nødvendigt eller ønskeligt at kunne ændre rækkehøjden, hvilket kan gøres på følgende måder:

excelark3

I eksemplet ovenfor er rækkerne 3-6 markeret, da rækken ønskes højere (markeringen sker ved først at klikke på rækketallet 3, hold klikket nede og træk ned over de ønskede rækker der skal markeres).

Når rækkerne er markeret, føres markøren hen på en af række adskillelsesstregerne, og markøren skifter til pile-markør, hvorefter der klikkes. Klikket holdes nede, herefter trækkes der henholdsvis nedad (for at forøge rækkehøjden), opad (for at formindske rækkehøjden). Resultatet kan ses nedenfor.

excelark4

Excel kurser

Har du fået lyst til at lære mere om Excels funktioner?

Vi udbyder en masse spændende Excel kurser for både enkeltpersoner og firmaer.