OG / ELLER funktioner i Excel – Få guiden til funktionerne her

En guide til de mange muligheder med OG/ELLER-funktionerne i Excel

Har du en masse data samlet i et Excel-ark, men ved du ikke altid, hvordan du skal bearbejde det og trække relevante indsigter ud af det, som du kan bruge til videre beregninger? Noget så simpelt som OG/ELLER-funktionerne i Excel er guld værd at kende til.

Disse to funktioner hjælper dig med at blive klogere på dit datasæt, i forhold til kriterier du selv sætter op. Vil du mestre OG/ELLER-funktioner i Excel? Læs med her i guiden, hvor vi giver dig formler og forklaringer, således du nemt og hurtigt kan implementere dem i dit Excel-ark.

OG/ELLER-funktioner i Excel – sand eller falsk?

OG-funktionen og ELLER-funktionen er to forholdsvis simple Excel-formler, men som alligevel kan være yderst nyttige. I Excel-funktionerne stiller du nogle betingelser op, som så vurderes i den celle, som du har valgt.

Det smarte ved funktionerne er, at de vurderer, om den pågældende celle lever op til de betingelser, du har sat op. Du får derefter en værdi, der angiver enten SAND eller FALSK, alt efter om cellen lever op til betingelserne eller ej.

Lad os kigge nærmere på de to formler enkeltvis, således du kan få en fornemmelse af, hvordan du kan bruge dem.

OG-funktionen – formel og forklaring

Vi starter med at kigge nærmere på OG-funktionen, som på engelsk kaldes AND i Excel. Funktionen går meget simpelt ud på, at du opstiller minimum ét kriterier, men oftest minimum to.

Det særlige ved OG-formlen er, at betingelse 1 OG betingelse 2 skal være opfyldt (hvis du for eksempel har to betingelser), for at det udløser en SAND-værdi. Er begge eller én af kriterierne ikke opfyldt, udløser det en FALSK-værdi. Der er derfor tale om en simpel logisk test.

OG-formlen benyttes ofte med to betingelser. Du kan dog tilføje lige så mange betingelser, som du ønsker. I teorien kan den derfor benyttes, uanset om der er tale om én eller 20 betingelser.

Et praktisk eksempel på, hvad du kan bruge OG-funktionen til

Et eksempel på denne betingelse kan være, hvis du sidder med data over din produktion. Du har for eksempel data på, hvor mange produkter der er produceret i løbet af en dag, samt hvor mange fejlprodukter der er blevet kasseret.

For at vurdere om en dag har været succesfuld, har du sikkert nogle kriterier for, hvor mange produkter der minimum skal produceres, samt hvor mange produkter der maksimalt må kasseres.

Disse kriterier kan du bruge i en OG-formel for at vurdere, om en produktionsdag har været succesfuld. Lever dagen op til begge kriterier, er der tale om en succesfuld dag. Er en eller begge kriterier ikke opfyldt, er det ikke en succesfuld dag.

OG-formel – sådan bruger du funktionen

Vi viser her, hvordan OG-funktionen i Excel ser ud, og dermed hvilke tal og værdier du skal indsætte i formlen.

OG-formlen:

=OG(logisk1;[logisk2];…)

Du opstiller en logisk test ved at have en celle, der forholder sig til en given værdi i form af at benytte tegnene <, >, <=, >= eller = (mindre end, større end, mindre end eller lig med, større end eller lig med eller lig med).

Sådan tolker du OG-formlen

Vi tager her udgangspunkt i tidligere nævnte eksempel med produktionen. Vi antager, at en succesfuld dag kræver, at der minimum produceres 100 produkter, og der maksimalt bliver kasseret 5 produkter.

I det tilfælde vil formlen se således ud:

=OG(B2>=100;B3<=5)

Formlen angiver nu, at værdien i celle B2 (produkter produceret) skal være 100 eller derover. Derudover skal værdien i celle B3 (produkter kasseret) være fem eller mindre.

Eksempler på fortolkning:

 • Hvis B2 = 120 og B3 = 4 à Resultatet bliver SAND, da begge kriterier er opfyldt.
 • Hvis B2 = 110 og B3 = 6 à Resultatet bliver FALSK, da det sidste kriterie ikke er opfyldt.
 • Hvis B2 = 90 og B3 = 6 à Resultatet bliver FALSK, da begge kriterier ikke er opfyldt.

ELLER-funktionen – formel og forklaring

ELLER-funktionen angives som OR i Excel. ELLER-funktionen minder på mange måder om OG-funktionen. Den eneste forskel er, at det ikke er alle betingelser i formlen, der nødvendigvis skal være opfyldt, men blot minimum én af dem for at udløse en SAND-værdi.

I praksis betyder det, at der kun er få afvekslinger mellem de to formler.

Et praktisk eksempel på, hvad du kan bruge ELLER-funktionen til

Vi tager her udgangspunkt i det samme eksempel som ved OG-funktionen. Lad os antage, at du fortsat har en produktion, hvor du måler antal produkter produceret og antal produkter kasseret i løbet af en dag.

En succesfuld dag vurderes ud fra, at minimum producerede produkter ELLER kasserede produkter lever op til deres respektive kriterie. Der skal for eksempel enten produceres minimum 100 produkter eller maksimum kasseres 5 produkter.

ELLER-formel – sådan bruger du funktionen

Vi viser her formlen for ELLER-funktionen, og hvilke værdier du skal indsætte. Som ved OG-funktionen skal du minimum have én betingelse, men der er ikke noget maksimum på, hvor mange du må have.

ELLER-formlen:

=ELLER(logisk1;[logisk2];…)

Sådan tolker du ELLER-formlen

Vi tager nu udgangspunkt i førnævnte eksempel med produktionen for at kunne tolke formlen.

Formlen vil se således ud:

=ELLER(B2>=100;B3<=5)

Formlen angiver nu, at værdien i celle B2 (produkter produceret) skal være 100 eller derover, eller at værdien i celle B3 (produkter kasseret) skal være fem eller mindre for at det udløser en SAND-værdi.

Eksempler på fortolkning:

 • Hvis B2 = 120 og B3 = 4 à Resultatet bliver SAND, da begge kriterier er opfyldt.
 • Hvis B2 = 110 og B3 = 6 à Resultatet bliver SAND, da det første kriterie er opfyldt.
 • Hvis B2 = 90 og B3 = 6 à Resultatet bliver FALSK, da begge kriterier ikke er opfyldt.

Kombinér med HVIS-funktionen, og få endnu mere ud af formlerne i Excel

Det er måske ikke altid tilstrækkeligt udelukkende at få en SAND- eller FALSK-værdi, når du benytter OG/ELLER-funktionerne i Excel. Heldigvis har du også mulighed for at kombinere dem med andre formler i Excel.

Et praktisk eksempel på, hvordan du kan kombinere OG/ELLER-funktionerne i Excel med HVIS

Lad os køre videre med produktionseksemplet. Lad os antage, at det udløser en fælles bonus til medarbejderne for hver succesfuld dag. En bonus kan for eksempel være 1.000 kr.

I det tilfælde, giver det bedre mening, at der ikke angives SAND ved en succesfuld dag, men at der i stedet står 1.000 kr. Det kan gøre det nemmere at tælle sammen i sidste ende. Bliver kriterierne ikke opfyldt (FALSK), bliver resultatet i stedet for 0.

Kombinationen med HVIS-formlen

Vi viser dig her de to formler, hvor du kombinerer OG/ELLER med HVIS-funktionen.

HVIS og OG kombineret:

=HVIS(OG(logisk1;[logisk2]…);[værdi_hvis_sand];[værdi_hvis_falsk])

HVIS og ELLER kombineret:

=HVIS(ELLER(logisk1;[logisk2]…);[værdi_hvis_sand];[værdi_hvis_falsk])

Sådan tolker du kombinationsformler mellem HVIS og OG/ELLER

Vi tager udgangspunkt i produktionseksemplet, hvor der bliver udløst en bonus på 1.000 kr., hvis både antallet af producerede produkter OG antallet af kasserede produkter lever op til betingelserne. Afviger minimum én af dem, udløser det ingen bonus (0).

Formlen med HVIS og OG bliver således:

=HVIS(OG(B2>=100;B3<=5);1000;0)

Eksempler på fortolkning:

 • Hvis B2 = 120 og B3 = 4 à Resultatet bliver 1000, da begge kriterier er opfyldt.
 • Hvis B2 = 110 og B3 = 6 à Resultatet bliver 0, da det sidste kriterie ikke er opfyldt.
 • Hvis B2 = 90 og B3 = 6 à Resultatet bliver 0, da begge kriterier ikke er opfyldt.

Kigger vi på en situation, hvor der bliver udløst en bonus, hvis minimum ét af kriterierne skal være opfyldt, skal HVIS-formlen i stedet kombineres med ELLER-funktionen.

Formlen med HVIS og ELLER bliver således:

=HVIS(ELLER(B2>=100;B3<=5);1000;0)

Eksempler på fortolkning:

 • Hvis B2 = 120 og B3 = 4 à Resultatet bliver 1000, da begge kriterier er opfyldt.
 • Hvis B2 = 110 og B3 = 6 à Resultatet bliver 1000, da det første kriterie er opfyldt.
 • Hvis B2 = 90 og B3 = 6 à Resultatet bliver 0, da begge kriterier ikke er opfyldt.

Når først du har fanget OG/ELLER-funktionen i Excel, er det derfor forholdsvis lige til at bygge videre på den – for eksempel med HVIS-funktionen.

Har du fortsat lidt svært ved at finde ud af disse formler, eller vil du udvide dine kompetencer, således du også kan arbejde med Excels HVIS-funktioner med flere kriterier eller nogle af de mange andre funktioner?

Prøv et Microsoft Office365 Excel-kursus hos os. Vi har kurser til alle niveauer. Få også en masse tips og tricks til brug af Excel og de andre programmer i Microsoft365-pakken direkte i indbakken ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Bestil et tilbud

Udfyld nedenstående oplysninger, og vi vil kontakte dig hurtigst muligt med et tilbud.

Spørg om kurset

Har du spørgsmål til et kursus, så kan du udfylde nedenstående, og vi vil hurtigt kontakte dig.

Tilmeld nyhedsbrev

Udfyld nedenstående oplysninger hvis du ønsker at modtage en e-mail med nyheder, tips og tricks i form af diverse video guides til Office pakkens programmer.

Tilmeld dig vores kursusagent

Er du klar på at deltage i et kursus med et par ugers varsel, så tilmeld dig vores Last minute tilbud – og få tilbud om kurser med op til 40% i rabat.

Tilbuddet som du modtager pr. mail, gælder for dig og dine kollegaer.

Udfyld nedenstående oplysninger, herefter holder vi dig orienteret pr. mail når der er restpladser på vores kurser.

Bestil tilbud på E-learning

Udfyld nedenstående formular, og vi vil vende tilbage med et tilbud på E-learning.

Afspil video