Excel SUM funktion

Hvis du skal lægge flere tal sammen i Excel, vil SUM funktionen være behjælpelig. Denne funktion kan bruges til at lægge store talmængder sammen ved blot at markere dem.

sumI dette eksempel viser vi, hvordan tallene i række 3 bliver lagt sammen i kolonne E.

Markøren stilles der, hvor resultatet ønskes, hvorefter der klikkes på Autosum ikonet, der findes på fanen HJEM. Den kan også findes på fanen formler.

sum1Ved at klikke på dette ikon, aktiveres Excel SUM funktionen, og som du kan se i eksemplet herunder, har SUM funktionen automatisk indrammet de tal, der skal indgå i funktionen.

sum2Hvis det ikke er de korrekte tal, der er indrammet, så ændrer du bare markeringen til de tal, du ønsker der skal indgå.

Når der trykkes på Enter, vil formlen automatisk lægge de tal sammen, der står i de cellerne, som er angivet inde i parentesen (B3:D3), som dækker over cellerne B3, C3 og D3.

sum3Resultatet ses i eksemplet ovenfor.

Beregn sum i Excel med mange tal

Denne gang var det kun tre tal/celler der indgik i formlen, men det kunne ligeså godt have været 20 el. 50 el. 100 tal. Det er en let og hurtig måde at lægge tal sammen på.

sum4Eksemplet herover viser summeringen af tallene i Kolonne B

Excel kurser

Vil du styrke dine kompetencer i Excel funktion og andre nyttige funktioner? Vi afholder Excel kurser i hele landet. Tag kollegaerne under armen og kom på et af vores spændende kurser.