Adskil tekster i Excel med Tekst til kolonner

I Excel kan du ofte vedimport af data, have celler celler med et indhold af flere værdier, som efterfølgende ønskes adskilt i hver sin kolonne. I de fleste tilfælde kan funktionen Tekst til kolonner i Excel udfører denne opgave.

Funktionen »Tekst til kolonner«

Herunder et lille eksempel hvor adskilleren er et semikolon, og der er uønskede mellemrum som skal fjernes:

Kolonne med celleværdier der indeholder semikolonsepareret data

 1. Markerer alle cellerne ved at klikke på kolonnebogstavet A.
 2. Vælg knappen Tekst til kolonner, i fanen Data:
  Knap Tekst til kolonner
 3. Vælg Afgrænset og tryk på knappen Næste:
  Dialogboks Guiden konvertér tekst til kolonner - trin 1 af 3
 4. Vælg afgrænseren Semikolon:
 5. Tryk på Udfør.
 6. Kolonne bredden er tilpasset:

Fjern overflødige mellemrum i Excel

 1. Indsæt først en tom støtte-kolonne mellem kolonne A og B.
 2. Indsæt i kolonne B, formlen:
  =FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE(A1)
  og kopiere formlen til de andre celler i kolonnen.
 3. Kopiere kolonne B og indsæt kopien som værdier i kolonne A:
  Indstillinger for Sæt ind - musemarkøren er over knappen Værdier
 4. Slet kolonne B. Herunder ses resultatet:
  Kolonner med de adskilte data

Overflødige mellemrum ved andre kolonner, fjernes som beskrevet ovenover.

I nogle tilfælde kan det være svært at adskille til det ønskede, for eksempel hvis der står »8000 Aarhus C«. En løsning på dette kan være at anvende Hurtigudfyldning – klik her for at læse om denne metode.