Billeder i Word – Indsæt og rediger billeder i Word (Guide)

Indsæt billede i Word

Men hvordan kan du finde og indsætte billeder i Word? Hvordan kan du beskære billeder i Word? Hvordan sætter man tekster på et billede i Word??? Der er rigtig mange muligheder for billedbehandling i Word, så dine billeder kan komme til at forstærke det budskab, din tekst skal levere.

I denne guide vil vi vise tips til nogle af de mange muligheder, du har, når du vil arbejde med et billede i Word.

Hvor finder jeg billeder til Word?

Når du skal finde et billede, kan du hente det fra 3 kilder:

 • Denne enhed Her finder du de billeder, du har gemt på computer eller netværk.
 • Lagerbilleder er billeder som Microsoft stiller til rådighed.
  Der er mange forskellige typer billeder f.eks. <Cutout people>, som er billeder af mennesker uden baggrund. Det betyder, at du kan placere det over et andet billede, så det ser ud som, om de er med på billedet. Ikoner er det samme, som du finder, når du bruger knappen Ikoner.
 • Online billeder er billeder fra internettet, der søges frem med Microsofts søgemaskine Bing.
  Her skal du være opmærksom på rettighederne til at bruge billedet. I toppen kan du vælge, at du kun vil søge efter billeder, der er udgivet under Creative Commons licensen, som der normalt er tilladt at benytte til ikke-kommercielle formål. Skal du bruge dit dokument kommercielt, anbefaler vi, at du undersøger, hvilken licens der er præcis på det billede, du ønsker at bruge.

Sådan finder og indsætter du billeder i dokumentet

Indsæt billede i Word:

 1. Placer skrivemarkøren der, hvor billedet skal placeres.
 2. På Fanen Indsæt vælger du menuen Billeder og derefter, hvor du vil hente billedet
  I vores eksempel har vi valg Lagerbillede…
  Billede i Word indsæt billede
 3. Find dit billede frem og vælg knappen Indsæt.

Hvordan finder jeg et bestemt lagerbillede?

Når du skal vælge dit lagerbillede, har du mulighed for at indsnævre udvalget, så det bliver lettere at finde et passende billede.

Udpeg et lagerbillede:

 • Du vælger en billedgruppe ved at klikke på et link i toppen af dialogboksen
 • Du søger ved at skrive et søgeord ind i søgefeltet
 • Du filtrerer ved at klikke på en af filterknapperne

Billede i Word søg efter et lagerbillede

Hvis du hellere vil indsætte Online billeder så kig på vores blogindlæg Billeder i PowerPoint (en guide). Der gennemgår vi hvordan man indsætter Online billeder i PowerPoint og det fungere på samme måde i Word.

Hvordan kan jeg indsætte flere billeder samtidig?

I Word kan du indsætte flere billeder samtidig ved at markere dem, inden du vælge Indsæt.

Indsæt flere billeder samtidig:

 1. Placer skrivemarkøren et tomt sted i dokumentet.
  Billederne bliver placeret oveni hinanden, så der skal være plads til at sortere og flytte dem.
 2. På Fanen Indsæt vælger du menuen Billeder og derefter, hvor du vil hente billedet.
 3. Find og klik på de billeder du ønsker og vælg indsæt.
 4. Flyt billederne på plads.

Når du indsætter billeder fra Lagerbilleder og Onlinebilleder, klikker du én gang på hvert billede.

Når du indsætter billeder fra Denne enhed, markerer du billederne med den metode, du bruger til at markere filer i Stifinderen (f.eks. hold CTRL eller SHIFT nede og klik).

Rediger billeder

Der er rigtig mange muligheder for at redigere billeder i Word. Du finder de mange muligheder ved at:

 • Dobbeltklik på billedet og vælg en af mulighederne i fanen Billedformatering.
 • Højreklik på billedet og vælg en af mulighederne i menuen. Hvis du vælger Formatér billede, bliver du tilbudt mange værktøjer.
 • Klik på ikonet Layoutindstillinger og vælg, hvordan billede og tekst skal placeres i forhold til hinanden.

Hvordan sætter man tekst på et billede i Word

Word har en funktion til at skrive billedtekster. Det er i virkeligheden tekstbokse, der indsættes sammen med billedet, men hvor Word holder styr på nummerering og format.

Skriv en billedtekst i Word:

 1. Højreklik på billedet og klik på Indsæt billedtekst…
 2. Skriv din billedtekst og vælg OK.

Billede i Word indsæt billedtekst

Så har du skrevet en billedtekst i det format, som Microsoft har valgt.

Hvis du gerne vil have, at den ser anderledes ud, har du forskellige muligheder.

Vil du fjerne/ændre ordet Figur foran nummeret?

Hvis du ikke ønsker at bruge mærkatet Figur, kan du fjerne det eller vælge et andet mærkat.
Som standard kan du vælge mellem Figur, Ligning og Tabel eller intet mærkat.

 1. Højreklik på billedet og klik på Indsæt billedtekst…
 2. Klik på rullelisten Mærkat og vælg Figur, Ligning, Tabel eller intet (tom række)

Billede i Word vælg mærkat til billedtekst

Hvordan får jeg mit eget mærkat til at stå der?

Du kan selv definere et mærkat, som det passer til din tekst.

 1. Højreklik på billedet og klik på Indsæt billedtekst…
 2. Klik på knappen Nyt mærkat og skriv dit eget mærkat.
  Word kan “huske” dit mærkat næste gang du vil indsætte en billedtekst.
 3. Vælg OK.

Dine egne mærkater bliver vist på rullelisten Mærkat sammen med Microsofts mærkater.

Word har en nummerserie pr. mærkat.

Hvis du vil fjerne dit eget mærkat igen skal du:

 1. Højreklik på billedet og klik på Indsæt billedtekst…
 2. Vælge dit eget mærkat og klik på knappen Slet mærkat
  Word indsætter et af Microsofts mærkater i stedet for.
 3. Vælg OK

Hvordan får jeg billedteksten til at stå OVER billedet?

 1. Højreklik på billedet og klik på Indsæt billedtekst…
 2. På rullelisten Placering vælger du mellem Under markeret objekt og Over markeret objekt.
  Under markeret objekt er standard.

Billede i Word vælg placering til billedtekst

Hvordan ændre jeg på nummerets udseende?

Du kan vælge mellem tal (1,2,3), romertal (i,ii,ii eller I,II,III) eller bogstaver (a,b,c eller A,B,C).

 1. Højreklik på billedet og klik på Indsæt billedtekst…
 2. Klik på knappen Nummerering og vælg på rullelisten Format
 3. Vælg OK for at vende tilbage til boksen Billedtekst.

Billede i Word vælg nummerformat til billedtekst

Kan jeg få kapitlets nummer med i billedteksten?

Det kan du godt. Du finder funktionen sammen med nummerformatet.

 1. Højreklik på billedet og klik på Indsæt billedtekst…
 2. Klik på knappen Nummerering og vælg Medtag kapitelnummer.
 3. Vælg OK for at vende tilbage til boksen Billedtekst.
  (Se skærmbillede ovenfor)

Hvordan fjerner jeg mærkat fra ALLE billeder i dokumentet?

 1. Højreklik på billedet og klik på Indsæt billedtekst…
 2. Vælg Udelade mærkat fra billedtekst.
  Word kan “huske”, at du slet ikke ønsker et mærkat.

Billede i Word udelad mærkat til billedtekst

Du kan ikke fjerne nummeret fra billedteksten. Dvs. når billedteksten er dannet kan du slette det med DELETE. Når du indsætter næste billedtekst vil den fortsætte nummereringen (eller starte fra 1, hvis du har slettet alle numrene).

Vær OBS på disse ting

Hov, jeg har 2 billedtekster? 
Word indsætter kun billedtekster, så hvis du flere gange højreklikker og vælger Indsæt billedtekst, så får du flere billedtekster. Hvis du vil ændre i teksten, skal du ikke bruge dialogboksen, men rette direkte i tekstboksen under / over billedet.

 • Du skal manuelt slette den ene billedtekst (klik på den ene billedtekst og tryk på DELETE)

Billede i Word når der kommer dobbelt billedtekst

Nu har jeg billedtekst både over og under billedet!
Hvis du ændrer mening undervejs, indsætter Word 2 billedtekster. Du har måske først valgt en billedtekst under billedet (det er standard) og skifter til billedtekst over billedet.

 • Du skal manuelt slette den ene billedtekst (klik på den ene billedtekst og tryk på DELETE)

Numrene passer ikke, nogle bliver sprunget over
Du er formodentlig kommet til at indsætte flere billedtekster til det samme billede. Word placerer dem samme sted.

 • Du skal flytte lidt på billedteksten, så du kan se dem alle og slette de billedtekster, du ikke skal bruge.

Jeg har rykket rundt på billederne, men numrene har ikke ændret sig.
Word bruger felter til at indsætte numre i billedtekster, og felter bliver ikke opdateret automatisk.

 • Du skal vælge fanen Filer og derefter Udskriv (CTRL+P) eller på anden vis opdatere felterne.

Spejlvend billede i Word

Nogen gange kan det være svært at placere billedet, så det lige passer til teksten. Så kan der nogen gange være behov for at spejlvende billedet, f.eks. for at få en figur til at kigge i den rigtige retning.

Spejlvend billede i Word:

 1. Dobbelt på billedet så fanen Billedformatering bliver vist.
 2. I højre side af fanen Billedformatering vælger du Menuen Roter.
 3. Vælg mellem Spejlvend lodret eller Spejlvend vandret.

Spejlvend billede i Word

Hvordan beskærer man et billede i Word?

Hvis et billede indeholder mange elementer, kan det være svært for læseren af aflæse præcis det, du vil vise. Så kan du beskære billedet og fjerne de ting, der forstyrrer.

Beskær billede i Word:

 1. Dobbeltklik på billedet så fanen Billedformatering vises.
 2. På fanen Billedformatering vælger du Beskær.
  Billedet får mærker i hjørner og på siderne.
  Billeder i Word knappen Beskær i Fanen billedredigering
 3. Træk i mærkerne, indtil du er tilfreds med billedets udseende.
  Hvis du holder SHIFT – Tasten nede, mens du trækker i hjørnerne, bevarer du billedets højde/bredde forhold.
  Billede i Word håndtag til beskæring
 4. På fanen Billedformatering vælger du Beskær igen.
  Hvis du rykker på billedet, mens Beskær er slået til, så rykker du billedet uden for dets ramme, og det bliver skjult.

Fjern fraskårne dele

Når du vælger at beskære et billede i Word, bliver det, du skærer væk liggende i dokumentet. Man kan blot ikke se det. Det sker, fordi du så har mulighed for at ændre på din beskæring.

Når du er helt færdig med at redigere billedet, er det en god ide at fjerne det, du har skåret væk. Hvis du har mange billeder i god format, giver det en forskel i, hvor stort (og tungt) dokumentet er at arbejde med. Der kan nemlig være noget, du ikke er interesseret i, at andre kan finde frem.

Sådan fjerner du fraskårne dele:

 1. Dobbeltklik på billedet så fanen Billedformatering vises.
 2. På fanen Billedformatering vælger du knappen Komprimer billede…
  Billede i Word fjern fraskårne dele
 3. Sikre dig, at Slet fraskårne dele af billeder er valgt og vælge OK

Hvis Anvend kun på dette billede IKKE er valgt, vil du fjerne fraskårne dele på alle billeder på en gang.

Hvordan låser jeg billedet fast til en bestemt placering?

Standard i Word er, at billeder rykker med, når tekst flytter sig. Det kan være du skriver et nyt afsnit i dokumentet før billedet er placeret, så vil billedet rykke med teksten nedad i dokumentet.

Hvis du gerne vil have, at billedet bliver der, hvor du har sat det ind, skal du redigere indstillingen.

Lås billede i Word:

 1. Klik på Billedet, så knappen Layoutindstillinger vises.
 2. Klik på knappen Layoutindstillinger og vælg Fastgør placering på siden.

Billede i Word lås billedet

Bliv bedre til Word

Vil du lære mere om Word og have tingene forklaret af en af vores Word specialister, så har vi forskellige muligheder til dig:

 • Word kursus hos jer– kurserne afholdes med fysiskfremmøde.
 • E-learning – Du kan tage et Word kursus som et video kursus (E-learning) . Kurserne kan tages, når det passer dig. Kurserne er lavet af vores egne instruktører og indeholder videolektioner med tilhørende øvelser. Har du spørgsmål undervejs, kan du altid ringe eller skrive til os.

Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev og få gode tips og tricks til, hvordan du kan optimere din brug af Word og Microsoft 365. Du finder et link nederst på siden.

Bestil et tilbud

Udfyld nedenstående oplysninger, og vi vil kontakte dig hurtigst muligt med et tilbud.

Spørg om kurset

Har du spørgsmål til et kursus, så kan du udfylde nedenstående, og vi vil hurtigt kontakte dig.

Tilmeld nyhedsbrev

Udfyld nedenstående oplysninger hvis du ønsker at modtage en e-mail med nyheder, tips og tricks i form af diverse video guides til Office pakkens programmer.

Tilmeld dig vores kursusagent

Er du klar på at deltage i et kursus med et par ugers varsel, så tilmeld dig vores Last minute tilbud – og få tilbud om kurser med op til 40% i rabat.

Tilbuddet som du modtager pr. mail, gælder for dig og dine kollegaer.

Udfyld nedenstående oplysninger, herefter holder vi dig orienteret pr. mail når der er restpladser på vores kurser.

Bestil tilbud på E-learning

Udfyld nedenstående formular, og vi vil vende tilbage med et tilbud på E-learning.

Afspil video