Tidslinje i PowerPoint – Sådan laver du nemt en tidslinje (Guide)

Hvordan laver man en tidslinje i PowerPoint?

Har du behov for at illustrere et forløb eller en tidslinje i PowerPoint så har vi nogle gode muligheder med værktøjet SmartArt. Når først tidslinjen er oprettet er der mange muligheder for at ændre på designet.  I denne guide gennemgår vi hvordan man kan oprette en tidslinje i PowerPoint samt nogle af mulighederne for at ændre design.

I vores eksempel vil vi oprette en tidslinje over maling af en stue. Den vil komme til at se således ud:

Eksempel på Tidslinje i PowerPoint

Hvorefter vi vil ændre til forskelligt design.

Sådan laver du en tidslinje i PowerPoint

Som nævnt skal vi bruge funktionen SmartArt. SmartArt er en funktion der kombinerer forskellige figurer så du kan arbejde med dem i et samlet hele. Du kan placerer figurene i forskellige niveauer, alt efter behov, og stadig arbejde med dem som et samlet hele. Det kan bruges til organisationsdiagrammer, til at vise relationer og processer.

En tidslinje i PowerPoint er en beskrivelse af i hvilken rækkefølge tingene skal ske, så vi skal bruge procesbeskrivelserne. Når du udføre de forskellige processer (dele) af tidslinjen er der ofte nogle ting der skal huskes; nogle enkeltelementer. Til det bruger vi niveau 2.

 1. Start med at åbne PowerPoint og finde det dias hvor din tidslinje skal være
 2. Vælg Fanen Indsæt og derefter knappen SmartArt
  Vælg SmartArt på fanen Indsæt
 3. I dialogboksen Vælg SmartArt-grafik vælger du kategorien Proces og den grafik du ønsker
  I vores eksempel vælger vi Grundlæggende vinkelproces. Bemærk beskrivelsen i nederste, højre hjørne
  Dialogboksen SmartArt-grafik hvor du kan vælge en proces til din tidslinje i PowerPoint

SmartArt-grafikken sættes ind på dias og vi skal nu udfylde de enkelte elementer med vores beskrivelser.

Skriv tekster på en tidslinje

Når du bruger SmartArt kan du vælge mellem at skrive teksterne direkte i de forskellige bokse eller at benytte en tekstboks til udfyldningen.

 • Når du skriver direkte i boksene skal du indsætte nye bokse og rykke rundt på teksten ved hjælp af knapper i fanen
 • Når du skriver i tekstboksen indsætter du nye bokse ved at vælge en ny linje og bruger tastaturet til at rykke rundt

Du begynder med at skrive ved at

 • klikke på [Tekst] og skrive
 • åbne tekstboksen og skrive
  Tidslinjen er klar til at vi kan skrive

Skriv i tekstboksen

Skal du skrive tekst i flere bokse er det lettest at arbejde med tekstboksen, så det vælger vi her. For at bruge den skal du kende nogle taster
Taster til brug når du skriver tekster på din tidslinje

 1. Klik på tekstbokseåbneren i venstre side af SmartArt-grafikken
 2. Skriv teksten til det 1. element i tidslinjen og tryk på ENTER/RETUR
  I vores eksempel skriver vi Tømning af rummet.
  For at tømme rummet skal der udføres flere forskellige processer, som vi vil beskrive som “underpunkter” til vores proces. I SmartArt kaldes det niveau 2.
  Niveauer i tidslinjen
 3. Tryk på TABULATOR tasten for at rykke et niveau, skriv niveau 2-processen og tryk på ENTER/RETUR
  I vores eksempel skriver vi Pak nips ned
 4. Skriv resten af niveau 2-processene og tryk på ENTER/RETUR i mellem hver
  I vores eksempel skriver vi Pak bøger ned og Flyt møblerne
  Nu vil vi gerne op til hovedprocessen igen. 
 5. Hold SHIFT nede og tryk på TABULATOR, derefter skriver du næste proces
  I vores eksempel skriver vi Afdækning
 6. Fortsæt med at skrive alle processer og niveau 2 – processer til du har skrevet alle punkter på din tidslinje.

Vores eksempel ser nu således ud
Tidslinje i PowerPoint efter indtastning

Du lukker tekstboksen ved at klikke på X i øverste højre hjørne.

Hvis du hellere vil bruge musen

Du skriver dine processer ved at

 1. Klik på [Tekst] i en figur på din tidslinje og skriv

Du kan tilføje processer ved at

 1. klik på en en figur (delproces) og derefter på fanen SmartArt-Design,
 2. klik derefter på menuen Tilføj Figur og vælg om den til tilføjes før eller efter den valgte figur
 3. Skriv din tekst
  Indsæt processer i tidslinjen med musen

Du kan tilføje punkter i niveau 2 ved at

 1. Klik på den niveau 2 beskrivelse (eller den delproces der skal have en niveau 2) og derefter på fanen SmartArt-Design,
 2. Klik på knappen Tilføj punkttegn og skriv
  Brug mus til at indsætte niveau2 i din tidslinje

Du kan også slå Tekstruden til ved at

 1. klikke på fanen SmartArt-Design og derefter knappen Tekstrude

Flyt rundt på teksterne på en tidslinje

Du kan flytte rundt på teksterne (processer og underprocesser) på forskellig vis.

I tekstboksen kan du

 • Flytte processer rundt ved at klippe og indsætte teksterne
 • Hvis du vil flytte en proces ned på niveau2 vælger du linjen og trykker på TABULATOR
 • Hvis du har en niveau2-proces der skal være en proces kan du stille dig på linjen i tekstboksen og trykke SHIFT+TABULATOR

Med musen kan du

 • Flytte processer ved at klikke på figuren der skal flyttes, vælge fanen SmartArt-Design og derefter en af knapperne Flyt op /Flyt ned
  I vores eksempel rykker det processen til højre/venstre fordi den SmartArt vi har valgt er liggende
  Ryk figur ved hjælp af knap i fanen
 • Hvis du vil flytte en proces ned på niveau2 vælger du at klikke på figuren der skal rykkes, vælge fanen SmartArt-Design og derefter knappen Sænk
 • Hvis du har en niveau2-proces der skal være en proces kan du klikke på figuren der skal rykkes, vælge fanen SmartArt-Design og derefter knappen Hæv
  Sænk figur til niveau 2 med knap i fanen
  Bemærk at kun den relevante knap er aktiv. Hvis du markerer en niveau2-figur er knappen Hæv aktiv hvis du markere en proces er knappen Sænk aktiv.

Ændre design på en tidslinje i PowerPoint

Når først du har oprettet en tidslinje i PowerPoint kan du vælge et andet design og dine valg af processer og niveauer forbliver intakte.

Hvis du f.eks. vil have figurerne i din tidslinje vist i 3D skal du skifte typografien.

Du skifter typografi på din tidslinje ved at

 1. Klik på din SmartArt-grafik og vælge fanen SmartArt-design
 2. Åbn galleriet med SmartArt-typografier og vælg en
  Hvis du holder musen hen over en typografi vil din SmartArt-grafik ændre sig, så du straks kan se konsekvenserne af dit valg.
  Skift typografi og farve

Du kan skifte farver på din tidslinje ved at

 1. Klik på din SmartArt-grafik og vælge fanen SmartArt-design
 2. klik på galleriet Skift farver og vælg en farveskala.
  Hvis du holder musen hen over en farveskala vil din SmartArt-grafik ændre sig, så du straks kan se konsekvenserne af dit valg.

NB: Hvilke farveskala du kan vælge afhænger af hvilket tema du har valgt i din PowerPoint.

Du skifter layout på din tidslinje ved at

 1. Klik på din SmartArt-grafik og vælge fanen SmartArt-design
 2. Åbn galleriet med layouts og vælge et andet proces layout
  Hvis du holder musen hen over et layout vil din SmartArt-grafik ændre sig, så du straks kan se konsekvenserne af dit valg.

Her er nogle eksempler på layouts som vi har skiftet til med vores eksempel. Som du kan se har alle SmartArt-layouts ikke de samme funktioner. I eksempel 2 og 3 er en boks til niveau2 f.eks. obligatorisk og da vi ikke har niveau2 på alle processer, ser det lidt mærkeligt ud.

Der er også nogle proceslayouts der har begrænsninger på hvor mange processer de kan indeholde. Hvis du vælger et af dem vil Microsoft fortælle dig om begrænsningerne.

Fanen Formatér

Funktionerne på fanen Formatér er ca. de samme som du har på fanen Figurformatering. Læg mærke til at nogle af funktionerne ikke er aktive når du klikker på din SmartArt-grafik. Det gælder f.eks. galleriet Figurtypografi. Så snart du klikker på en enkelt proces bliver galleriet aktivt.

Du kan bruge funktionerne på fanen Formatér til at sætte en ramme om din SmartArt-grafik og til at ændre udseendet af de figurer du bruger til at vise dine processer. Selvom du skifter f.eks. layout på fanen SmartArt-design så vil dine valg fra fanen Formatér bestå.

Sæt datoer på din tidslinje i PowerPoint

Der findes ikke en funktion i SmartArt-grafik til at sætte datoer på en tidslinje. Så de skal skrives manuelt. Det kan f.eks. være

 • Indsæt nogle Tekstfelter og skrive datoerne i dem
 • Skrive dem i niveau 2 og evt. sænke niveau2 processerne til niveau 3
 • Indsætte nogle Tekstfelter, skrive datoerne i dem og placere dem henover processerne

Det kan f.eks. se således ud:
Tidslinje i PowerPoint med påsat datoer

Den helt store ulempe med de indsatte tekstfelter er at de ikke bliver en del af din SmartArt-grafik, så hvis du ændre layout flytter de ikke med rundt. Vælger du den metode skal du derfor indsætte tekstfelterne når du er tilfreds med tidslinjen.

Animer din tidslinje i PowerPoint

Hvis du vil animere din tidslinje skal du først opdele den i figurer derefter kan du animerer tidslinjen i PowerPoint på samme måde som du animerer andre elementer til din præsentation i PowerPoint. Du skal være opmærksom på at i det øjeblik du opdeler din tidslinje i figurer, så er den ikke længere en SmartArt-grafik og de SmartArt-funktioner du har til rådighed kan ikke længere bruges.

Du opdeler din tidslinje i figurer ved at

 1. Vælg fanen SmartArt-design, derefter menuen Konverter og vælg knappen Konvertér til figurer
  Konverter smartArt til Figur

Tidslinjer i Word og Excel

SmartArt findes også i Word og Excel hvor den fungere præcis som i PowerPoint. I Excel kan du også bruge diagrammerne til at illustrere processer se f.eks. vores blogindlæg Gantt diagram i Excel: Sådan laver du et Gantt diagram (Guide) Hvis du har brug for diagrammet i PowerPoint kan du indsætte det med kæde på samme måde som vores blogindlæg Sammenkæd Word med Excel viser det med Word som eksempel.

PowerPoint kan meget mere…..

Når du først har oprettet en god tidslinje så kan du bruge den igen og igen hvis du gemmer din præsentation som en skabelon. I dette blog indlæg kan du se hvordan.  Du kan også gemme din animation som en video der kan deles på internettet eller bruges i andre præsentationer. Du kan læse her hvordan du kan sætte video ind i PowerPoint-præsentationer.

Bliv bedre til PowerPoint

Vil du lære mere om PowerPoint og have tingene forklaret af en af vores PowerPointsspecialister, så har vi forskellige muligheder til dig:

 • PowerPoint kursus hos jer– kurserne afholdes med fysiskfremmøde.
 • E-learning – Du kan tage et PowerPoint kursus som et Video kursus (E-learning) . Kurserne kan tages, når det passer dig. Kurserne er lavet af vores egne instruktører og indeholder videolektioner med tilhørende øvelser. Har du spørgsmål undervejs, kan du altid ringe eller skrive til os.

Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev og få gode tips og tricks til, hvordan du kan optimere din brug af PowerPoint og Microsoft 365. Du finder et link nederst på siden.

 

Bestil et tilbud

Udfyld nedenstående oplysninger, og vi vil kontakte dig hurtigst muligt med et tilbud.

Spørg om kurset

Har du spørgsmål til et kursus, så kan du udfylde nedenstående, og vi vil hurtigt kontakte dig.

Tilmeld nyhedsbrev

Udfyld nedenstående oplysninger hvis du ønsker at modtage en e-mail med nyheder, tips og tricks i form af diverse video guides til Office pakkens programmer.

Tilmeld dig vores kursusagent

Er du klar på at deltage i et kursus med et par ugers varsel, så tilmeld dig vores Last minute tilbud – og få tilbud om kurser med op til 40% i rabat.

Tilbuddet som du modtager pr. mail, gælder for dig og dine kollegaer.

Udfyld nedenstående oplysninger, herefter holder vi dig orienteret pr. mail når der er restpladser på vores kurser.

Bestil tilbud på E-learning

Udfyld nedenstående formular, og vi vil vende tilbage med et tilbud på E-learning.

Afspil video