Sådan bruger du XOPSLAG i Excel

Hvad er Xopslag?

I Excel til Office 365 er der kommet en ny funktion kategorien Opslag, Den nye Excel funktion hedder XOPSLAG [på engelsk: XLOOKUP].
Funktionen er designet til at kunne returnere en relateret værdi på samme måde som vi kender det med LOPSLAG, men uden de velkendte begrænsninger som LOPSLAG bød os på. Vi har nu flere muligheder i den samme funktion, muligheder som krævede kendskab til og brug af opslagskombinationen SAMMENLIGN og INDEKS/FORSKYDNING.

Hvad kan Xopslag?

Modsat LOPSLAG kan XOPSLAG søge i en vilkårlig kolonne (vist med rød pil) og returner celleværdi fra vilkårlig kolonne (vist med grøn pil), eller vilkårlig række og returner en celleværdi fra en vilkårlig række, som skitseret i billedet herunder.

Anvendelsen gennemgås i videoen (varighed: 3:26) nedenfor og i teksten efter videoen:

Sådan bruger du Funktionen

Vælg under fanen Formler, knappen Opslag og reference, og herunder funktionen XOPSLAG, og du ser funktionsargument boksen som vist herunder.

I funktionsboksen skal felterne Opslagsværdi, Opslagsmatrix og returmatrix udfyldes da teksterne til felterne er markerede med fed.

Opslagsværdien: Angiv her den celle reference hvis værdi der skal søges efter i den efterfølgende Opslagsmatrix
Opslagsværdien: Angiv her det celle område som Opslagsværdien skal findes i
Returmatrix: Angiv her det det celleområde som der skal returneres en værdi for, når Opslagsværdien har fundet et macth i Opslagsmatrix.
Hvis_ikke_fundet: Hvis der ikke findes et match, så returneres den tekst eller værdi der er anført her.

Bemærk at feltet Matchtilstand som standard er falsk (skal da ikke udfyldes), altså den skal finde nøjagtig match, hvilket i den gamle LOPSLAG skulle angives:

Her vist hvor cellen er redigeret, med farvereferencer i arket:

Resultatet:

 

Fremadrettet vil vores Excel kurser naturligvis indeholde denne og andre nye funktioner i Excel.