Tip: Dollartegn i Excel / Dollar sign in Excel ($) – Lås dine formler med dollartegn

Når først du har lært at lave formler i Excel, så kommer her et lille tip, der vil kunne gøre det let at kopiere dine formler i Excel. Tippet er at kunne lave formler med dollartegn/dollar sign ($).

 

Video — Hvordan bruger man dollartegn ($) i excel? Herunder kan du se en videoguide, hvor du ser hvordan dollartegnet anvendes, og længere nede på siden finder du en tekst-guide, der forklarer hvordan du laver absolutte referencer i formler med brug af $ (dollartegn):

 

Se også: hvordan du låser celler i Excel

 

Bliv bedre til Excel: Se vores kursus Excel for begyndere

 

Formler med relative referencer

I eksemplet herunder ønsker vi at finde ud af hvor mange procent tallet 4.253.937 udgør ud af totalen på 19.928.328. Hertil laver vi en formel som vist herunder. Vi indsætter konstanten 100, således vi får resultatet i procent.

Relativ reference i formel

Resultatet af formlen angives med mange decimaler, dem ønsker jeg at formatere til to decimaler. Som du kan se på billedet herunder, har vi cellen markeret og klikker i gruppen Tal på ikonet formindsk decimaler.

Formater reletive referencer 2

Se også: Procentregning i Excel

 

Kopier formler til cellerne nedenunder

Efter formateringen er på plads, ønsker jeg at kopiere formlerne til de celler der en nedenunder formlen.

Marker den celle som indeholder den formel der skal kopieres, i cellens nederste højre hjørne er der en lille firkant, som bliver til et lille sort kryds, når musemarkøren er henne over den. Når du som vist i billedet herunder har det lille sorte kryds, så klikker du på venstre musetast og trækker ned (Tip: prøv evt. at dobbelt klikke i stedet for)

Kopier fomler

Resultatet af kopieringen er så som så, og ikke som min hovedregning havde sagt mig, der fremkommer nemlig en del fejl.

Formler der viser fejl

Årsagen til fejlene er den, at Excel gør det med formlerne, at lige så langt du kopiere en formel hen, ligeså langt flytter den referencerne inde i formlen, resultatet ser vi herunder.

Formel der viser fejlen

Absolutte referencer – Sådan låser du formler med Dollartegn

Som vi som i ovenstående eksempel har et behov for, at vi altid skal referere til en celle, uanset hvorhen den kopieres, skal vi ind og gøre cellereferencen absolut, som det hedder i Excel sprog.

Herunder har vi åbnet for Formlen i celle J2 igen, og vi stiler markøren i eller ved siden af den reference vi vil låse, i dette tilfælde celle I2. Herefter trykker vi på F4 tasten i den øverste række på tastaturet, som giver os resultatet $I$7.

Resultatet heraf er, at uanset hvorhen vi kopiere formlen, så vil vi altid referere til Celle I7.

Formler med dollartegn

Herunder ser du formlen som er kopieret ned over de nedenstående celler, og vi har i modsatfald før, nogle brugbare resultater.

Resultat af kopiering med dollartegn

Hvis vi åbner for formlerne, så ser vi resultatet af at låse cellereferencen fast med F4 tasten.

Dollartegnenes betydning 2

Dollartegnene har den betydning, at det dollartegn der er til venstre for tallet, det låser den pågældende række, i dette tilfælde række 7, og dollartegnet til venstre for bogstavet,  låser den pågældende kolonne, i dette tilfælde kolonne I.

Dollartegnenes betydning

Du vil sikkert i din samtale med kollegaer, kunne høre dem sige, at du i ovenstående eksempel kun skal bruge et dollartegn i formlen, og det er tildeles også rigtigt.

Men som det er i eksemplet her, og som det er i rigtig mange andre eksempler, så har det ingen betydning. Normalt siger vi, at i 97% af alle formler i Excel, der kan du bruge begge dollartegn, og i de sidste procenter af dine formler, kan du bruge et dollartegn, er du i tvivl, så prøv alligevel med to dollartegn.

Men finder du behovet for, kun at låse en kolonne eller en række, så kan du trykke på F4 et par gange yderligere, og du vil som vist herunder, kunne ændre dollartegnets placering, og dermed betydning for hvad det låser.

Dollar forklaring

 

Se også: Excel HVIS formel

Excel kurser

Skulle du have mod på mere, så skal du være velkommen på et Excel kursus hos os i København eller Århus